Om Festivalkontoret

Stiftelsen Festivalkontoret

Tre festivaler, ett team

Stiftelsen Festivalkontoret (SFK) har kontor på Vega Scene i Oslo, og er et felleskap av filmfestivaler som har samlet seg under en felles paraply. Det startet allerede i 1991, da Film fra Sør så dagens lys på Universitetet i Oslo. Arabiske Filmdager gjennomførte sin første festival i 2011, da den arabiske våren slo ut i full blomst. Oslo Pix Filmfestival startet i 2017, løfter frem film fra Norden, Europa og Nord-Amerika, og holder til på Vega Scene og Ringen kino. Samlet trakk de tre festivalene over 35.000 besøkende i 2023, og da er ikke Stiftelsens andre aktiviteter gjennom året medregnet; med utekinoeventer, skolefilmfestival, film for de eldre og gøyale sprell på Verdens kuleste dag i regi av Sparebankstiftelsen nådde Stiftelsen Festivalkontoret over 75.000 besøkende. 

Visjonen for alle våre festivaler er å spre filmglede til folk i alle aldre, med arrangementer gjennom hele året som gir gode filmopplevelser og festivalminner man ønsker å dele med andre. Gjennom våre filmfestivaler og annen aktivitet, skal vi vise at vi driver seriøst og er kompetente, spennende, nyskapende og internasjonalt orienterte. Vi prøver å kombinere idealisme med profesjonell organisering, og arbeider for verdier som åpenhet og respekt for menneskerettigheter. Våre arenaer finner du over hele byen, både utendørs og innendørs, og vår ambisjon er å sikre en lang fremtid for den globale filmkulturen.

Velkommen til film og velkommen til oss!

Oslo Festival Agency

Three festivals, one team!

The Oslo Festival Agency (OFA) has its office at Vega Scene in Oslo and is a fellowship of film festivals placed under the same umbrella. It all started already in 1991, when Films from the South first saw the light of day at The University of Oslo; presenting film and filmmakers from Asia, Africa and Latin-America. Arab Film Days was founded in 2011 when the Arab Spring was in full bloom, screening films from and about the Arab world. Oslo Pix Film Festival joined in 2017 embracing films from Europe and North America, with a special focus on Nordic films.

Together, the three festivals attracted over 35,000 audiences in 2023, not including the  other activities throughout the year; with outdoor cinema events, school film festivals, and films for the elderly, the Oslo Festival Agency reached over 75,000 visitors.

The vision for all our festivals is to spread the joy of film to people of all ages, with events throughout the year that provide great film experiences and festival memories one wishes to share with others. Through our film festivals and other activities, we aim to show that we are serious and competent, exciting, innovative, and internationally oriented. We try to combine idealism with professional organization and work for values such as openness and respect for human rights. Our venues are found throughout the city, both outdoors and indoors, and our ambition is to secure a long future for global film culture.