Beyond Hollywood

Beyond Hollywood er et treårig prosjekt der målet er å introdusere en gruppe utvalgte ungdommer for mylderet av spennende film som finnes om man leter utenfor algoritmene til Netflix og de amerikanske popcorn-blockbusterne.

Vel så viktig som å gi ungdommene filmopplevelser de kanskje ikke ellers ville fått, er det å få dem til å reflektere over filmene de får se, over film som kulturuttrykk og over deres egen filminteresse.

Beyond Hollywood blueconcept red x4 K

Vi vil få de unge med inn i fellesopplevelsen av film. Vi vil at de bedre skal forstå hva film er og hva den kan formidle. Vi vil vise frem mangfold og nyansere bildene. Vi vil bidra til deres digitale dannelse og utvide verktøykassa de trenger for å orientere seg i en verden preget av mye støy og falske bilder.

Stiftelsen Festivalkontoret er både intitativtaker og drifter av prosjektet «Beyond Hollywood». Festivalkontoret står også bak filmfestivalene Oslo Pix, Film fra Sør og Arabiske filmdager, i tillegg til en rekke andre, spennende filmformidlingsprosjekter. Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra DNB Sparebankstiftelsen.

Prosjektet startet opp høsten 2019, da vi knyttet til oss Valle Hovin VGS og Oslo Katedralskole som samarbeidsskoler. Hele VG1-trinnet fra de to skolene som startet høsten 2019 er med i prosjektet. Elevene vil få minimum fire filmopplevelser i året frem til de er ferdige med videregående opplæring sommeren 2022. Med filmopplevelse mener vi her noe kvalitativt mer enn rene filmvisninger. Hver filmopplevelse skal inkludere konsepter som samlet skaper spennende og ulike innganger til hva film er (analyse), hvordan den lages (produksjon), hvordan den formidles (opplevelse), hva den kan fortelle oss (kunnskap & refleksjon).

Filmopplevelsene kan for eksempel være en filmvisning med regissørbesøk, utdrag fra ulike filmer med et foredrag fra en filmfotograf eller at elevene får bli med på besøk til filmparken på Jar for å lære mer om filmproduksjon.

Beyond Hollywood Logo