Film for seniorer

Spasertur på kontinentene: filmvisninger for seniorer i Den kulturelle spaserstokken.

Stiftelsen Festivalkontoret tilbyr tilrettelagte, oppsøkende visninger på seniorinstitusjoner og bibliotek i Oslos bydeler. Dette er et tilbud til seniorer som av ulike årsaker sjelden får ta del i opplevelsen av å være på filmfestival, eller som i begrenset grad får muligheten til å ta seg en tur på kino.

Vi viser nyere filmer fra hele verden med norske undertekster. På sykehjem der beboerne har dårligere helsetilstand og i større grad er rammet av demens, tilbys tilgjengelige produksjoner med norsk eller nordisk språk. Eksempler på filmer vi har vist er Kedi (2016), Our Last Tango (2015), The Lunchbox (2013), Fornærmelsen (2017), Den grønne sykkelen (2012), Tårnet (2018), Kvar song ei soge (2016) og For vi er gutta (2018).

Den kulturelle spaserstokken

Med støtte fra Oslo Kommune tilbys et gratis opplegg som kan bestilles av sykehjem, seniorsentre og bibliotek (ett arrangement per sesong). Filmene settes inn i en større kontekst av en fagperson, artist eller en filmformidler. Det tilbys enkel servering i forbindelse med filmvisningene. Visningene foregår på dagtid og Stiftelsen Festivalkontoret stiller med nødvendig teknisk utstyr. Alle filmer er tekstet på norsk.

Øvrig tilbud til seniorer

Dersom sykehjemmet/ seniorsenteret faller utenfor tilbudet som kan gis gjennom Den Kulturelle Spaserstokken (eksempelvis dersom man ønsker flere arrangementer i løpet av året), eller tilbud ønskes fra grupper av seniorer utenfor institusjonene, kan Festivalkontoret tilrettelegge for visning etter privat avtale.

For mer informasjon, ta kontakt på [email protected]