Film for barn og unge

Stiftelsen Festivalkontoret gjennomfører året rundt en rekke filmvisninger som er spesielt rettet mot barn og unge; et tilbud som hvert år dekker tusenvis av skolebarn over hele landet.

RAPPORT: Et skoleløft for filmen - hva, hvorfor og hvordan?

Med midler fra Oslo kommune har vi utredet mulighetene for å til et større løft for filmformidling til skoleelever i Oslo by.

Les rapporten her

Filmkultur for barn og unge voksne er en prioritert del av Stiftelsen Festivalkontorets virksomhet. Både under festivalene våre og ellers i året skaper vi møteplasser der fremtidens samfunnsbyggere møter filmkulturen på andre premisser enn de gjør på Netflix eller på en Marvelfilm på kino. I Kulturdepartementets utredning Fremtidens kultur i et brukerperspektiv (Infuture, 2018) slås det fast at svært mye av barn og unges filmkonsum foregår på nettbrettet eller datamaskinen hjemme. Ukuratert film fra strømmetjenestene, som med liten refleksjon konsumeres alene eller med venner. De unge er nesten borte fra fellesarenaen, og denne formen for filmkonsum skaper utfordringer for oss som samfunn på sikt. Vi ønsker å tilby muligheten til å vise en annen type film, som oppleves i felleskap, og vi supplerer gjerne med noen gode verktøy som gir en bedre forståelse for hvordan film kan påvirke verdier og holdninger hos barn og unge.

Det er flere mulige tilbud å benytte seg av. Vi har hvert år skolevisninger på våre tre filmfestivaler – Arabiske filmdager, Oslo Pix og Film fra Sør. I tillegg arrangerer vi en rekke filmvisninger for skoleelever over hele landet, både i samarbeid med Den kulturelle skolesekken og gjennom prosjektet FN-Film fra Sør, et samarbeid med FN-Sambandet.

Vi kan også tilby tilrettelagte visninger på bestilling, enten oppsøkende på skoler eller i kinosal.
Filmene settes inn i en større kontekst av en av våre profesjonelle filmformidlere eller en person med spesiell relevans for filmen, som en regissør, produsent eller skuespiller.

Er du lærer, jobber på ungdomsklubb, i barnehage, eller på andre måter arrangør med barn i fokus, kan Festivalkonoret bidra med å skreddersy et filmopplegg for de unge. Det kan skje innenfor prosjektene nevnt over, eller uavhengig av disse – både under festival og resten av året. For mer informasjon, kontakt vår prosjektleder for formidling til barn og unge, Per Eirik Gilsvik: [email protected]