Øvrige aktiviteter

Sørfond

Sørfond er et produksjonsfond som Film fra Sør i sin tid tok initiativet til, og som nå driftes i et samarbeid mellom Norsk Filminstitutt og Stiftelsen Festivalkontoret. Fondet er støttet med midler fra Utenriksdepartementets bistandsmidler, og har som formål å støtte produksjoner i Asia, Afrika og Latin-Amerika  som det er vanskelig å realisere av økonomiske eller politiske årsaker. Siden starten i 2012 har fondet støttet over 40 produksjoner i Sørland og flere av dem har blitt vist på prestisjetunge festivaler som Cannes, Berlin og Venezia. Alle filmene som støttes skal ha sin skandinaviske premiere på Film fra Sør. Henvendelser kan rettes til prosjektleder, Per Eirik Gilsvik, på pereirik@festivalkontoret.no 

Skole

Stiftelsen Festivalkontoret arrangerer en rekke filmvisninger for barn og unge over hele landet. Vi har bl.a. et landsdekkende samarbeid med FN-Sambandet hvor vi viser film på skoler og kinoer gjennom prosjektet FN-Film fra Sør. I tillegg tilbyr Festivalkontoret filmvisninger og undervisningsopplegg gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i flere fylker rundt om i landet. Vi håper arbeidet bidrar til å gi elevene en økt forståelse av verden rundt dem – en kompetanse de kan dra nytte av i utdanningen så vel som i livet. 

Ønsker du en skreddsydd filmvisning knyttet opp til et spesifikt tema på din skole? Vi kan tilby en rekke filmer og dyktige filmformidlere som kan sette filmen inn i en tematisk kontekst. Henvendelser kan rettes til skoleansvarlig, Per Eirik Gilsvik, på pereirik@festivalkontoret.no 


Den Kulturelle Spaserstokken


Distribusjon

Mer informasjon kommer snart 

Utleie

Mer informasjon kommer snart