close

Skole

Stiftelsen Festivalkontoret gjennomfører året rundt en rekke filmvisninger som er spesielt rettet mot barn og unge, et tilbud som hvert år dekker tusenvis av skolebarn over hele landet. 

Av 4. apr 2019

Stiftelsen Festivalkontoret gjennomfører året rundt en rekke filmvisninger som er spesielt rettet mot barn og unge, et tilbud som hvert år dekker tusenvis av skolebarn over hele landet. 

Vi har hvert år skolevisninger på våre tre filmfestivaler – Arabiske filmdagerOslo Pix og Film fra Sør-festivalen.
I tillegg arrangerer vi en rekke filmvisninger for skoleelever over hele landet både i samarbeid med Den kulturelle skolesekken, og gjennom prosjektet FN-Film fra Sør, som utføres i samarbeid med FN-Sambandet.

Vi kan også tilby tilrettelagte visninger på bestilling, enten oppsøkende på skoler eller i kinosal. 
Filmene settes inn i en større kontekst av en av våre profesjonelle filmformidlere eller en person med spesiell relevans for filmen, som f. eks. en regissør, produsent eller skuespiller.    

Gjennom våre aktiviteter viser Stiftelsen Festivalkontoret årlig film for om lag 45 000 elever i hele landet.    

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Per Eirik Gilsvik: pereirik@festivalkontoret.no