close

Film for eldre

Filmvisninger for eldre: Spasertur på kontinentene

Av 26. jun 2018

Stiftelsen Festivalkontoret tilbyr tilrettelagte, oppsøkende visninger på eldreinstitusjoner, samt flerkulturell filmvisning på Grønland og filmvisning med generasjonsmøte på Deichman.

På sykehjem hvor beboerne har dårligere helsetilstand og i større grad er rammet av demens, tilbys tilgjengelige produksjoner med norsk eller nordisk språk.

Alle filmene er tekstet på norsk.

Filmene settes inn i en større kontekst av en filmformidler eller en person med spesiell relevans for filmen, som f. eks. en regissør, produsent eller skuespiller. Det tilbys enkel servering i forbindelse med filmvisningene. Visningene foregår på dagtid og Stiftelsen Festivalkontoret stiller med nødvendig teknisk utstyr.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Ida Gulbrandsen: idag@festivalkontoret.no.